Mistanke om nedsatt hørsel

Har du mistanke om at du har nedsatt hørsel, kan fastlege henvise til nærmere undersøkelse ved hørselssentralen på sykehuset.

Det kan være grunn til å undersøke hørselen hvis du:

  • misforstår ofte
  • er stadig mer avhengig av å se lydkilden
  • synes at alle andre snakker lavt og utydelig
  • opplever at du øker volumet på TV-en
  • snakker høyere

Hørselssimulator

Lytt til hvordan nedsatt hørsel kan arte seg.


										
					
Sist oppdatert 10.12.2015