Ulike hørselstap

Den største utfordringen ved nedsatt hørsel oppstår i kommunikasjon med andre. Når deler av hørselen blir borte og/eller forvrenges, kan det være vanskelig å oppfatte hva som blir sagt. Mennesker med normal hørsel kan ha vansker med å fortstå dette problemet.

En hørselskurve i et audiogram gir en visuell framstilling av et hørselstap. Markeringene i audiogrammet viser hvor høyt volum det må være på ulike pipelyder for at vi skal oppfatte dem. Resultatene på det høyre øret tegnes inn i audiogrammet med røde sirkler. Resultatene på det venstre øret tegnes inn med blå kryss.

Det er alltid viktig å skape gode lytte- og kommunikasjonssituasjoner uansett graden og arten av hørselstapet.

Her kommer forklaring med eksempler på audiogram når det gjelder fire ulike hørselstap; diskanttap, basstap, bassengtap og flatt tap.

Diskanttap

Audiogram - eksempel diskanttap.

 

Diskanttap er den vanligste formen for hørselstap. Når hørselen er nedsatt i diskantområdet, vil det være vanskelig å oppfatte de lyse tonene. Dette er toner med høye frekvenser. Tap i dette området kan gjøre

 •  det vanskelig å høre ustemte konsonanter: p, k, t, s, f og h
 •  at taleoppfattelsen reduseres (for eksempel vanskelig å skille lyder fra hverandre)
 •  at det er lettere å høre mannsstemme enn kvinnestemme
 •  at enkelte lyder fra omgivelsene blir borte, for eksempel fuglekvitter
 •  at det blir vanskelig å oppfatte tale i støyfylte omgivelser

Basstap

Audiogram - eksempel basstap.

 

Basstap er en relativt sjelden form for hørselstap. Når hørselen er nedsatt i bassområdet, vil det være vanskelig å oppfatte de dype tonene. Dette er toner med lave frekvenser, som blant annet finnes i omgivelseslyder. Omgivelseslyder hjelper oss til å orientere oss for eksempel i trafikken. Tap i dette området kan

 • påvirke oppfattelsen av omgivelseslyder
 • gjøre det vanskelig å høre grunntonene i talespråket
 • gjøre at det blir vanskelig å oppfatte tale i støyfylte omgivelser

Bassengtap

Audiogram - eksempel bassengtap.

 

Når hørselen er nedsatt i mellomområdet, kalles det et bassengtap. Betegnelsen kommer av formen på kurven i audiogrammet. Ved bassengtap kan hørselen være god i de lave og de høye frekvensområdene. Tap i dette området kan

 • påvirke taleoppfattelsen (mellomfrekvenser og diskant)
 • påvirke oppfatningen av omgivelseslyder
 • gjøre at det blir vanskelig å oppfatte tale i støyfylte omgivelser

Flatt tap

Audiogram - flatt tap.

 

Når hørselen er omtrent like mye nedsatt i alle frekvensområder, kalles det flatt tap. Avhengig av tapets størrelse, kan et slikt tap

 • påvirke taleoppfattelsen
 • påvirke oppfattelsen av omgivelseslyder
 • gjøre at det blir vanskelig å oppfatte tale i støyfylte omgivelser

Hørselssimulator

Lytt til hvordan nedsatt hørsel kan arte seg.

Kilde

Laukli, E. (2007). Nordisk lærebok i audiologi. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 29.11.2016