Høreapparat og cochleaimplantat (CI)

CI tres inn i sneglehuset.Teknologien i høreapparater og cochleaimplantat (CI) har vært og er i en rivende utvikling. Hensikten med dette utstyret er å skape et lydbilde som gir utbytte i kommunikasjon og ellers i tilværelsen.

For å få et høreapparat trenger man en henvisning fra fastlege til spesialist. Høreapparatutredning og høreapparat-tilpasning skjer enten på sykehus eller ved privat øre-nese-halsklinikk.

I de tilfellene der vanlige høreapparat ikke gir mulighet for å oppfatte tale, kan et CI bli vurdert. CI er på mange måter å sammenlikne med et avansert høreapparat.

På disse sidene om høreapparat og cochleaimplantat (CI) kan du lese mer om dette.

Bildet

© Helge Rask-Andersen, Akademiska sjukhuset Uppsala & Uppsala Universitet.


										
					
Sist oppdatert 23.04.2014