Hva består cochleaimplantat (CI) av?

Figur av øret med cochleaimplantat (CI).

 

Et cochleaimplantat (CI) består av en ytre del og en indre del.

Ytre deler av CI.Ytre del

Den ytre delen henger på øret i en ørehenger, som festes med en magnet til hodet bak øret.

Den består av:

  • mikrofon
  • taleprosessor
  • batteri
  • senderspole

 

 

Silikonslange med elektroder.Indre del

Den indre delen har en mottaker som er operert inn i skallebenet og har en silikonslange med elektroder som legges inn i sneglehuset (cochlea).

Lyden blir analysert i taleprosessoren og sendt trådløst via senderspolen til mottakeren i den indre delen.

 

Videosekvenser

Se video om Didrik og Celine som forteller om sine erfaringer med CI.

Se video om Anne Kristine der hun forteller om sine erfaringer med CI.

Bildet

Bilde av silikonslange med elektroder: © Helge Rask-Andersen, Akademiska sjukhuset Uppsala & Uppsala Universitet.

Kilder

CI-enhet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Teamet er tverrfaglig og har landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne som har eller skal ha cochleaimplantat (CI). Det foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.


										
					
Sist oppdatert 08.06.2018