Hvordan får man cochleaimplantat (CI)?

Selvlaget billedbok fra cochleaoperasjon.Det er Oslo Universitetssykehus, Haukeland sykehus og St. Olavs Hospital som utfører cochleaimplantat-operasjoner på voksne.

Folk som ønsker en CI-utredning, må henvises fra fastlege eller øre-nese-halslege. Det aktuelle sykehuset innkaller deretter til utredning.

 

Dersom implantasjon er aktuelt, vil behandlingen ved sykehuset foregå i flere omganger:

  • operasjon – implantasjon av mottaker og elektroder
  • lydpåsetting

Etter operasjonen vil det ta ca. 5 – 6 uker før sykehuset setter på lyd. Pasienten blir deretter fulgt opp med jevnlige kontroller.

Etter lydpåsetting trenger man henvisning fra sykehuset til audiopedagog for å trene opp evne til å høre med CI. Veiledet lyttetrening kan ha stor betydning for hørselsutbyttet.

Videosekvenser

Se video om Didrik og Celine som forteller om sine erfaringer med CI.

Se video om Anne Kristine der hun forteller om sine erfaringer med CI.

Les mer

Statped. (2014). Lyttetrening etter CI. Programmet er ment som en veileder for pedagoger som skal drive opplæring av personer som har fått et cochleaimplantat. Veilederen har både teoretisk og praktisk informasjon. Hentet fra Statped.no.

Veien tilbake – Å få CI i voksen alder. I denne dokumentaren følger vi to voksne som får CI og den tøffe veien de må gjennom for å kunne høre igjen. Filmen er et samarbeidsprosjekt med HLF Hørselshemmedes Landsforbund, Statped og Novemberfilm. Kjøpes fra Statped.


										
					
Sist oppdatert 14.11.2020