Mulighetene med cochleaimplantat (CI)

Den elektriske stimuleringen som CI gir, kan oppfattes som lyd. Brukere får ikke normal hørsel med et cochleaimplantat, men mange utvikler hørsel som kan brukes i talespråklig kommunikasjon.

Når voksne får operert inn CI, vil utbyttet være nært knyttet til personens tidligere hørselserfaringer. CI gir et annerledes lydbilde, og det krever vanligvis systematisk trening for at hjernen skal gjenkjenne lydene. Det kan ta tid før hjernen er i stand til å sortere lydinntrykkene og trekke ut mening i lydbildet. I denne prosessen kan det være nyttig med veiledning.

 

Videosekvenser

Se video om Didrik og Celine som forteller om sine erfaringer med CI.

Se video om Anne Kristine der hun forteller om sine erfaringer med CI.

Les mer

Statped. (2011). CI hva du hører. Hentet 8. juni 2018, fra Statped.no.

Statped. (2014). Lyttetrening etter CI. Hentet 8. juni 2018, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 08.06.2018