Tilvenning til å bruke høreapparat

Høreapparatet forsterker lyder man ikke har hørt på lenge, eller kanskje aldri har hørt. Det anbefales å bruke apparatet så mye som mulig i begynnelsen. Det er viktig for brukeren å få et realistisk bilde av hva han eller hun kan forvente seg av høreapparatet. Hvilke muligheter gir det? Har høreapparatet noen begrensninger?

Det dagligdagse lydbildet

I starten anbefales det at man gjør seg kjent med lydene i dagliglivet og hvor disse kommer fra. I begynnelsen vil lydene kunne høres ukjente ut, men man vil gradvis venne seg til dem.

Ved å snakke eller lese høyt for seg selv med høreapparat på, blir man vant til sin egen stemme. Dersom man samtidig blar i avisen, vil man få et inntrykk av hvor forstyrrende for eksempel rasling i avispapir kan være for taleoppfatning.

Etterhvert kan man gå til rolige steder, for eksempel en park eller skog og lytte til lydene der. Å høre fuglesang på nytt, er for mange en gledelig opplevelse. Steder med trafikkstøy bør unngås, for det kan oppleves svært støyende i begynnelsen.

Det oppleves vanligvis lettere å lytte til TV der man samtidig kan se den som snakker, enn å lytte til radio. Ved radiolytting får man kun støtte i lyden.

Samtale med andre

I begynnelsen kan det være best å bruke høreapparatet i samvær med en person av gangen. La samtalen foregå på et rolig sted, gjør oppmerksom på at høreapparatet er i bruk og be den andre om å snakke i normalt stemmeleie. Det er viktig at man sitter eller står slik at man ser ansiktet til den som snakker.

Etterhvert kan man prøve å delta i samtaler under mer støyfylte forhold. Man kan for eksempel begynne hjemme ved å skru på radioen mens man samtaler med en person. Etter hvert kan man utvide dette med å snakke med flere personer samtidig.

Dette kan være en måte å finne ut i hvilke situasjoner høreapparatet fungerer best.

Informere om hørselsvanskene

Bruk av høreapparat i støyfylte omgivelser er alltid vanskelig. Det er derfor viktig å være åpen om sitt hørselstap og informere omgivelsene om de begrensningene høreapparatet gir. Det kan også være til hjelp å forklare samtalepartnerne at munnavlesning er en god støtte i kommunikasjonen, og anmode den man snakker med om å snakke så tydelig som mulig.

Noen enkle råd til den som er sammen med en høreapparatbruker:

  • snakk en om gangen
  • unngå bakgrunnsstøy
  • bruk god tid
  • svar alltid tilbake
  • gjenta hvis nødvendig
  • stå ansikt til ansikt med samtalepartneren
  • pass på å få lys på eget ansikt

Les mer om munnavlesning.

Les mer om praktiske råd og tips.

Hør hvordan det kan høres ut å bruke høreapparat i ulike situasjoner.

HLF – Hørselshemmedes Landsforbund: Bruk og stell av høreapparater. Ressursside om bruk og stell av høreapparat, med nyttige instruksjonsvideoer.

Kilder

Sintef Unimed. (1997). Problemer med hørselen? Hørselstekniske hjelpemidler. Temahefte nr. 3. Oslo: Rikstrygdeverket v/Hjelpemiddelkontoret. (Utgått hefte).

Sintef Unimed. (1997). Problemer med hørselen? Hørselshemmede og nedsatt hørsel. Temahefte nr. 1. Oslo: Rikstrygdeverket v/Hjelpemiddelkontoret. (Utgått hefte).

Sintef Unimed. (1997). Problemer med hørselen? Høreapparat. Temahefte nr. 2. Oslo: Rikstrygdeverket v/Hjelpemiddelkontoret. (Utgått hefte).


										
					
Sist oppdatert 02.12.2020