I dialog

Nedenfor er det tre lister som foreslår tiltak for deg med nedsatt hørsel når du er i dialog med en annen.

Fysiske rammer

 • nærhet, ikke avstand
 • rolige omgivelser
 • tolk

Hva kan du som er hørselshemmet selv gjøre?

 • informere medelever og medstudenter, kollegaer og arbeidsgiver om hørselstapet ditt
 • være åpen om hva som er bra for deg
 • prøve å unngå støykilder
 • plassere deg nær lydkilden, dvs. det du vil høre
 • sitte eller stå rett foran den du snakker med
 • ha øyekontakt med den du snakker med
 • bruke alle sanser i kommunikasjonen
 • snakke passe høyt
 • spørre hva det handler om hvis du har falt av
 • være aktiv når du lytter – vis ved ansiktsuttrykk og kommentarer
 • bruke tolk

Hvordan kan du som er hørende snakke til en som har nedsatt hørsel?

 • være i samme rom som den du snakker med
 • sørge for å få oppmerksomhet før du begynner å snakke
 • være nær når du snakker
 • ha blikkontakt – la munnen være synlig (det er lettere å oppfatte tale når en ser ansiktet samtidig)
 • bruke et levende kroppsspråk, for eksempel peke der det er naturlig
 • snakke tydelig uten å overdrive
 • snakke passe høyt
 • være tydelig ved temaskifter
 • gjenta (eventuelt på en annen måte) hvis den andre ikke har oppfattet
 • prøve å unngå bakgrunnsstøy
 • sørge for god belysning
 • bruke tolk
 • lære deg tegn

										
					
Sist oppdatert 30.01.2013