I kollektivtrafikken

Nedenfor er det tre lister som foreslår løsninger for å forenkle bruk av kollektivtrafikk for deg med nedsatt hørsel. 

Fysiske rammer

  • digitale skjermer for oppdatering av endringer
  • lydkvalitet ved muntlig beskjeder på høyttaler
  • avstand til støykilder
  • universell utforming

Hva kan du selv gjøre?

  • spør folk rundt deg
  • undersøk mest mulig på forhånd
  • bergne god tid

 Hva kan folk rundt deg gjøre?

  • viderebringe informasjon fra dårlige høyttalere
  • vise tålmodighet ved gjentatte spørsmål
  • bidra til å oppklare misforståelser – kan lett oppstå i situasjoner med ny informasjon og støy

										
					
Sist oppdatert 06.09.2012