Høyttalere

Lydutjevningsanlegg.

Høyttalere i denne sammenhengen er bygd for god gjengivelse av tale og for å gi jevnere lydfelt i rommet. Hensikten med anlegget er ikke stor lydforsterkning, men å løfte fram stemmen.

Ved hørselstap er det spesielt viktig at det er forskjell på lydnivået mellom signal og støy. Signalet, som kan være stemmen til en møtedeltaker, må framstå tydelig i forhold til bakgrunnsstøyen.

Der det er mennesker, vil det alltid være bakgrunnsstøy: hosting, klær i bevegelse og klikking med kulepenn. Høyttalere vil bedre signal/støy-forholdet og dermed gi bedre lytteforhold.

Kilder

Se innledende side om teknisk tilrettelegging.


										
					
Sist oppdatert 09.02.2013