Teleslynge

Med høreapparat eller CI med telespole kan man utnytte teleslynge der det er montert. Andre steder kan man bruke bærbar minislynge.

Teleslynger er utviklet for å:

  • forbedre taletydelighet i situasjoner med støy
  • forbedre taletydelighet ved avstand mellom den som snakker og den som lytter

Teleslynge er en kabel som man sender strøm gjennom via en teleslyngeforsterker. På denne måten dannes det et lite elektromagnetisk felt.

Teleslynger kan legges rundt et rom eller en bolig. Teleslyngeforsterkeren må være koblet til en lydkilde, for eksempel mikrofon, radio, CD-spiller, TV, varslingsanlegg og/eller andre lydkilder. Dersom høreapparatet har en telespole, kan denne telespolen fange opp signalene gjennom det elektromagnetiske feltet og gjøre det om til lyd i høreapparatet/CI.

De kan også legges rundt en mindre flate som i et skrivebord, resepsjon eller ved en ekspedisjonsluke. Noen må da bruke mikrofon for å sende signaler inn i teleslyngen.

I offentlige bygg, som for eksempel kirker, teater, kino, møtelokaler og liknende, kan det også være installert teleslynge. Bruk av fastmonterte teleslynger i offentlige bygg er økende etter at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ble vedtatt i 2008 (universell utforming).

Bruken av teleslynge forutsetter god kjennskap til høreapparatets programmer og måten man bytter program. Høreapparatet må kobles om til MT- eller T-posisjon (M=mikrofon, T=telespole). Etter bruk av teleslynge, skal høreapparatet stilles tilbake til M-posisjon. Dette kan sykehuset eller klinikken hvor du har fått høreapparatet informere om.

Et høreapparat som er innstilt på T, mottar ikke lydinntrykk fra omgivelsene, kun fra lydkilden som er koblet opp i mot teleslyngen.

Mini-/halsslynge

Person med teleslynge rundt halsen.Minislynge er en bærbar teleslynge som du kan ta med deg hvor du vil. Den består av både mottaker og sender. Utstyret er svært fleksibelt, og er anvendelig både hjemme, på arbeidsplassen, i fritiden, på reise osv.

Utstyret kan, som teleslyngen, kobles til for eksempel mobiltelefon, PC, nettbrett, mikrofon (samtaleforsterker), radio, CD-spiller, TV og/eller andre lydkilder. 

Mottakeren er festet til et bånd som den med hørselstap kan ha rundt halsen.

Senderen kan være en mikrofon som ligger på bordet eller som samtalepartneren bærer, eller den kan kobles til TV, mobiltelefon eller andre lydkilder (se over).

Noen steder kan det være umulig å bruke minislynge på grunn av elektroniske forstyrrelser, for eksempel i noen biler med mye elektonikk. Et alternativ kan da være å bruke FM-system.

Lover

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. (2008). Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) av 20. juni 2008 nr. 42. Hentet 29. oktober 2012, fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 30.01.2013