Illustrasjon for voksne kombinert

Voksne – kombinerte sansetap

Nettsidene voksne – kombinerte sansetap handler om voksne som har kombinert syns- og hørselsnedsettelse.

Hos noen har sansetapene vært tilstede fra fødsel eller småbarnsalder. Hos andre har dette utviklet seg med årene.

Vi skiller derfor mellom:

  • medfødte kombinerte sansetap
  • ervervede kombinerte sansetap

Sansetapene har innvirkning på kommunikasjon, på informasjonstilegnelse, på orientering og mobilitet. Dette innvirker på sosial og praktisk livsførsel. Det vil ofte være behov for tilrettelegging i bolig og på arbeidsplass.

Vi har samlet informasjon som kan være nyttig, enten du selv har kombinerte sansetap, er i familie med, kjenner eller jobber med personer som har nedsatt syn og hørsel.

Introduksjon til menyene

Portretter – Her finner du små videosekvenser med to unge voksne menn med medfødte kombinerte sansetap og intervjuer med deres mødre som forteller om muligheter og utfordringer. Du vil også finne videosekvenser med to kvinner med ervervet sansetap, der de forteller om hvilke utfordringer og muligheter de møter i hverdagen. Alle videosekvensene er tilgjengelig i vanlig video, med tegnspråktolking eller på tegnspråk, tekstet for hørselshemmede, synstolket (Audio Description) og synstolket tekstversjon.

Om kombinerte sansetap – Her finner du en del faktaopplysninger om syn og synsfunksjon og om hørsel og hørselsfunksjon – og om hvordan disse gjensidig påvirker hverandre.

Deltakelse – Her finner du informasjon om det å være voksen og ha et kombinert sansetap. Hvordan kan dette påvirke deltakelse og aktivitet i hverdagen? Viktige punkter handler om hva som er viktig for å oppleve mestring og aktiv deltakelse i et sosialt nettverk, i utdanning og i arbeidsliv. Ellers er det blant annet informasjon om friluftsaktiviteter, bruk av IKT og hjelpemidler og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Tilrettelegging – Hvordan kan man tilrettelegge for best mulig deltakelse? Du finner informasjon om praktisk og pedagogisk tilrettelegging, hjelpemidler, samt litt om deltakelse i arbeidslivet og om tilrettelegging i bolig.

Ofte stilte spørsmål – Kanskje du finner noe av det du lurer på her?

Lenker og litteratur – De fleste nettsidene på sansetap.no inneholder lenker til litteratur og videre lesing. Alle lenker og litteraturhenvisninger som handler om voksne og kombinerte sansetap, er samlet under denne menyen.

Fellessider – alle sansetap

 – du finner lenkene i toppmenyen øverst fra venstre:

Simulator – Her finner du lenker til alle syns- og hørselssimulatorene på sansetap.no. Finn ut mer om hvordan det kan arte seg å se eller høre med redusert syn eller hørsel. Hver alder har sine unike simulatorer.

Diagnoser og tilstander – Her finner du syns- og hørselsdiagnoser, tilstander og sykdommer ordnet alfabetisk. Her har vi også samlet en oversikt over de vanligste og mindre vanlige diagnosene/tilstander når det gjelder kombinerte sansetap.

Støtte og hjelp – Hvor kan du få råd og veiledning? Hva finnes av rettigheter og tilbud? Hvilke interesse- og brukerorganisasjoner er det på syns- og hørselsområdet? Under støtte og hjelp kan du få svar på mange slike spørsmål (og mye mer), med mange lenker til videre lesing og mer informasjon.


										
					
Sist oppdatert 06.05.2020