Deltakelse

På sidene om deltakelse kan du lese om ulike sider ved livet når syn og hørsel er nedsatt. Her vil du finne informasjon om kommunikasjon, om fritid og friluftsaktiviteter, utdanning og arbeid.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 15.01.2013