Ervervede syns- og hørselsvansker

Mor hjelper datter på med strømpebuksen. Kvinne på huk ser på.

Å utvikle en alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet kan medføre både sosiale, praktiske og følelsesmessige utfordringer.

Mange har behov for rehabilitering over tid blant annet for å lære nye strategier og metoder for å opprettholde aktivitet og deltakelse.

Voksne personer med kombinerte, ervervede syns- og hørselsnedsettelser har svært ofte behov for tilrettelegging for å kunne mestre ulike situasjoner.

Det gjelder aktiviteter på ulike arenaer: i hjemmet, i utdanning, på jobben og i fritiden, og opprettholde sitt sosiale liv.

Kombinerte sansetap innebærer ofte utfordringer knyttet til:

  • samspill og kommunikasjon
  • tilgang til informasjon
  • orientering i rom og fri bevegelse

Les mer

Samhandling med personer med døvblindhet. Veileder fra NAV: «Kunnskapsbanken; om hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking». Veilederen gir et innblikk i hvordan det er å leve med ervervet døvblindhet.

Socialstyrelsen. (uten dato). Om erhvervet døvblindhed. Dansk. Hentet 26. august 2018, fra Socialstyrelsen.dk.

Øie, B. R. (2008). Livet rundt døvblind forelder. Sluttrapport (PDF). Prosjektnummer: 0442. Midler fra Helse og rehabilitering. Hentet 26. august 2018, fra Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB).


										
					
Sist oppdatert 11.12.2019