Ervervede syns- og hørselsvansker

Mor hjelper datter på med strømpebuksen. Kvinne på huk ser på.

Mestring er viktig for å kunne delta aktivt i aktiviteter, og tilrettelegging er forutsetningen for mestring.

Voksne personer med kombinerte, ervervede syns- og hørselsvansker har svært ofte behov for en viss grad av tilrettelegging for å kunne mestre ulike situasjoner.

De er aktive på ulike arenaer: hjemme, sammen med sin familie, i utdanning, på jobben og i fritiden.

 

 

Uansett hvor man er, innebærer kombinerte sansetap store utfordringer i forhold til:

  • samspill og kommunikasjon
  • tilgang til informasjon
  • orientering i rom og fri bevegelse

Les mer

Samhandling med personer med døvblindhet. Veileder fra NAV: «Kunnskapsbanken; om hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking». Veilederen gir et innblikk i hvordan det er å leve med ervervet døvblindhet.

Socialstyrelsen. (uten dato). Om erhvervet døvblindhed. Dansk. Hentet 26. august 2018, fra Socialstyrelsen.dk.

Øie, B. R. (2008). Livet rundt døvblind forelder. Sluttrapport (PDF). Prosjektnummer: 0442. Midler fra Helse og rehabilitering. Hentet 26. august 2018, fra Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB).


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.08.2018