Ervervede syns- og hørselsvansker

Mor hjelper datter på med strømpebuksen. Kvinne på huk ser på.

Mestring er viktig for å kunne delta aktivt i aktiviteter, og tilrettelegging er forutsetningen for mestring.

Voksne personer med kombinerte, ervervede syns- og hørselsvansker har svært ofte behov for en viss grad av tilrettelegging for å kunne mestre ulike situasjoner.

De er aktive på ulike arenaer: hjemme sammen med sin familie, på jobben og i fritiden.

Uansett hvor man er, innebærer kombinerte sansetap store utfordringer i forhold til:

  • samspill og kommunikasjon
  • tilgang til informasjon
  • orientering i rom og fri bevegelse

Les mer

Socialstyrelsen. (uten dato). At leve med erhvervet døvblindhed. Dansk. Hentet 18. desember 2014, fra Socialstyrelsen.dk.

Øie, B. R. (2008). Livet rundt døvblind forelder. Sluttrapport (PDF). Prosjektnummer: 0442. Midler fra Helse og rehabilitering. Hentet 18. desember 2014, fra Sørlandet sykehus.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.07.2018