Arbeid – søke og beholde

Når man skal søke jobb, er det viktig å ta utgangspunkt i hvilke interesser og hvilken kompetanse man har eller ønsker å utvikle. Videre vil det selvfølgelig bety mye hva slags jobber som er ledige på arbeidsmarkedet når man søker arbeid.

Det er ikke sikkert at man får jobb der man ønsker med en gang. Det er likevel viktig å komme i gang i et arbeidsforhold. Den første jobben kan gi nyttig erfaring.

Etter et arbeidsforhold kan man be om en attest, og arbeidsgiver kan være referanse når man søker nye stillinger. En attest og en referanse kan være avgjørende for å få en jobb som man har lyst på senere.

Mange er usikre på om de skal oppgi at de har nedsatt syn og hørsel i søknaden. Dette er det ingen fasitsvar på og vil være den enkeltes valg. Men for arbeidsgiver er det viktig å vite hvordan det kombinerte sansetapet vil påvirke arbeidet. Dette er også nødvendig for å få til best mulig tilrettelegging av arbeidsplassen.

Arbeidssøker bør på forhånd tenke igjennom hvilke behov for tilrettelegging som trengs i den konkrete jobben og hvordan dette kan løses.

Kanskje har du også lært noe gjennom det å leve med et kombinert sansetap som kan trekkes frem som noe positivt i en jobbsøknad eller på et intervju?

På vei inn i arbeidslivet

Når man har et kombinert syns- og hørselstap, kan man møte noen utfordringer på arbeidsmarkedet. Det kan være andres oppfatninger av hva man kan mestre, arbeidslivets krav, konkurranse med andre jobbsøkere og egne tilretteleggings- og opplæringsbehov.

Les mer om tilrettelegging av arbeid.

Har man vansker med å nå fram i konkurransen på arbeidsmarkedet eller arbeidsevnen er nedsatt, kan man ha rett til særskilt bistand fra NAV i prosessen med å finne og få arbeid. Det finnes ulike hjelpetiltak for å komme i arbeid, som økonomiske støtteordninger og arbeidsrettede tiltak.

Les om inkluderende arbeidsliv på nettsidene til NAV.

Arbeidsrettet veiledningstjeneste

NAV Hjelpemiddelsentral gir, i samarbeid med NAV-kontoret, råd og veiledning om hva som skal til for å delta i arbeid ved å vurdere utdannings- og arbeidsmuligheter, aktuelle tiltak og virkemidler.

Les mer om arbeidsrettet veiledningstjeneste.

Kilder

NAV – Arbeid. Informasjonssider fra NAV om arbeid.

NAV – Person. Informasjonssider fra NAV.

Les mer

Jobbforalle.no. Bindeledd mellom arbeidsgivere som ønsker å ansette folk med nedsatt funksjonsevne, og folk med nedsatt funksjonsevne som er på utkikk etter jobb. Les stillingsannonser, tips og informasjon om arbeidslivet.

Utdanning.no. Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet. Her finnes informasjon om ulike yrkesgrupper.

Widding, S. (red.) (2009). Arbeidslivet og personer med ervervet døvblindhet, antologi. AFI-notat 2009:8. Hentet 12. september 2019, fra Nasjonal kompetansesenter for døvblinde (NKDB).


										
					
Sist oppdatert 12.09.2019