Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) brukes om teknologi for innsamling, behandling, lagring, overføring og presentasjon av informasjon. Begrepene datateknikk og kommunikasjonsteknologi brukes også. IKT omtales ofte som informasjonsteknologi (IT).

PC, nettbrett eller smarttelefon med eventuelt nødvendig tilleggsutstyr er et nyttig hjelpemiddel. Da kan man:

  • skrive og lese dokumenter
  • skrive og lese e-post
  • surfe på Internett, lese aviser, bruke sosiale medier som Facebook og Twitter osv.
  • skanne og lese dokumenter som er skrevet i vanlig skrift

Ved å bruke de innebygde tilgjengelighets-mulighetene eller spesiell programvare for kontrast, farge, forstørring, syntetisk tale eller eventuelt en leselist for punktskrift/Braille, kan personer som har en kombinert syns- og hørselsnedsettelse glede seg over en digital verden.

Voksne kan «surfe på nett». Sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube og Skype åpner muligheter for kommunikasjon med andre verden over. Med bare noen tastetrykk har man tilgang til mye informasjon.

Disse programmene er godt tilrettelagt for personer med nedsatt syn og hørsel, idet de er basert på en-til-en kommunikasjon. Teknologien virker mest optimalt når det er en-om-gangen som kommuniserer i skriftlig eller muntlig form (og uten bakgrunnsstøy).

Det skjer mye og det skjer fort på den teknologiske fronten. Utstyr som nettbrett og smarttelefoner var helt ukjente for bare noen få år siden.

Les mer om IKT som hjelpemiddel.

Les om bruk av nettbrett og smarttelefoner for personer med synsnedsettelse.

Kilder

Store norske leksikon. (2009). Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Hentet 12. mai 2015, fra Store norske leksikon.

Les mer

Appbibliotek. Nettside fra NAV. Om bruk av smartteknologi for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nettsiden gir en beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Andriod og Windows. Du kan søke etter apper i søkemotoren.

Appcessories (ting som kan styres eller leses av med mobile enheter). Nettside fra MediaLT. Mobile enheter brukes også for å styre eller avlese annen teknologi (appcessories). For mennesker med funksjonsnedsettelse kan den teknologiske utviklingen gi nye muligheter. Det er viktig at både maskin- og programvare er universelt utformet.

Blind og mobil. Nettsted fra Statped. Hvordan kan personer som er blinde bruke smarttelefoner og nettbrett, hvordan kan disse løsningene tas i bruk og hvordan kan de benyttes i praksis? Personer som er sterkt svaksynte kan også ha nytte av dette.

IBOS app-liste til blinde og svaksynte. Institutt for blinde og svagsynede (IBOS) i København, har laget en liste over apper som kan være nyttige for personer med synsnedsettelse.

Mobiltelefon og nettbrett. Nettside fra Norges Blindeforbund. Mange mobiltelefoner og nettbrett kan gjøres enklere å bruke ved å endre på innstillingene. Her kan du lese om hvordan du kan aktivere ulike innstillinger for både iOS og Android.

Statped.no – iPad og svaksynt – hvordan bruke iPad i skolen (2014). Les om hvordan man kan bruke nettbrett og iPad som hjelpemiddel for elever som er svaksynte. Heftet kan også være relevant for alle aldersgrupper.

Bruk smarttelefon og nettbrett uten syn. Her får du oversikt over tekniske løsninger for smarttelefoner og nettbrett, hvordan de fungerer og hvordan de kan tas i bruk. I tillegg får du praktiske råd og veiledning i hvordan oppgaver kan løses på en enkel måte – uten bruk av syn.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.07.2018