Håndalfabet

Håndalfabet benyttes ut fra kunnskap og erfaringsbakgrunn hos samtalepartnerne.

Bruk av håndalfabet er ofte brukt når man skal formidle navn til hverandre. Dette kan være med på å unngå eller oppklare misforståelser.

Voksne med kombinerte sansetap kan ofte flere typer håndalfabet.

På disse sidene om håndalfabet, kan du se plansjer over de norske en- og tohåndsalfabetene.

Kilde

Statped. (Sist oppdatert 2017). Håndalfabetmateriell.  Hentet 7. februar 2018, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019