Norsk enhåndsalfabet

Hvis du skal bokstavere et ord på norsk, kan du bruke enhåndsalfabetet eller tohåndsalfabetet.

Plansjen viser hendene sett fra motakers synsvinkel. Tegningene som har pil viser håndbevegelsen.
{short description of image}

Gjengitt med tillatelse fra Statped midt (tidligere Møller kompetansesenter).

Les om norsk tegnspråk ved redusert synsfelt i Syn og hørsel hos eldre.

Les mer

Statped. (Sist oppdatert 2017). Håndalfabetmateriell.  Hentet 7. februar 2018, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 07.02.2018