Norsk tohåndsalfabet

Alfabetet er vanlig i bruk på Østlandet. Tegningene viser hendene sett fra egen synsvinkel.

{short description of image}

Gjengitt med tillatelse fra Statped (tidligere Møller kompetansesenter).

Les mer om håndalfabet og bokstavert kommunikasjon.

Se tohåndsalfabetet der H, Z og Å er bevegelige.

Les mer

Statped. (Sist oppdatert 2017). Håndalfabetmateriell.  Hentet 7. februar 2018, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 07.02.2018