Med lite synsfelt

En kvinne kommuniserer med tegnspråkEt normalt synsfelt gir oss ca. 180 graders oversikt, selv om vi bare ser skikkelig skarpt på ca. 2 grader. Tegnspråk artikuleres ved bruk av begge hender, hode, øyne, munn og kroppen. Selv om man fokuserer på samtalepartnerens øyne og munn, oppfatter man likevel personens hender, kroppsstilling og mimikk.

Når perifere deler av synsfeltet/sidesynet blir borte, kan tegnspråk bli vanskelig å avlese visuelt. Man står i fare for å miste deler av det som sies. En person som har et synsfelt på ca. 5 grader, vil på 1 meters avstand kun se øyne og nese på sin samtalepartner. Med ca. 10 graders synsfelt ses hele ansiktet.

Innskrenket synsfelt  byr på store problemer for en som er avhengig av å munnavlese og se tegnspråk. Tegnspråk kan tilpasses et begrenset synsfelt ved å løfte tegnene tettere opp mot ansiktet og gjøre de mindre. Økt avstand til samtalepartneren  gjør at man får med seg et større utsnitt, men mulighet til å se detaljer blir dårligere.

Se video som viser tegnspråk ved redusert synsfelt.

Kilde

Raanes, E. m.fl.(red)(1998). Kommunikation med døvblindblevne. Nordisk Uddannelsescenter for døvblindepersonale, Nordisk vejleder nr. 22. Dronninglund: Forlaget Nord-Press.


										
					
Sist oppdatert 28.08.2019