Tolk/ledsager-tjeneste

Kvinne med hvit stokk og ledsager, bakfra.Tolk/ledsager-tjenesten er en viktig faktor for å oppnå en best mulig kommunikasjon der partene ikke har den nødvendige kompetansen selv.

Tolking for personer med kombinert syns- og hørselshemning innebærer tre hovedelementer:

  • Tolking, det vil si oversette det som blir sagt til og fra forskjellige språk, eventuelt gjenta med tydelig stemme ofte via et hørselsteknisk hjelpemiddel.
  • Synstolking/beskrivelse. Tolke visuell informasjon som er vesentlig, for eksempel omgivelsene og det som skjer i situasjonen.
  • Ledsage brukeren når det er behov.

Det å begynne å bruke tolketjenesten er uvant og krever opptrening. Man må lære seg til å vurdere i hvilke situasjoner det kan være nyttig. Det krever tilvenning å ha med seg en fremmed person inn i ulike private og offentlige rom.

Bra å vite om tolketjenesten:

  • tolk/ledsager-tjenesten er gratis for brukeren
  • tolk/ledsageren har taushetsplikt
  • tolk/ledsageren er nøytral og formidler alt som sies
  • tolk/ledsageren bestilles via tolketjenesten
  • ønsket tolkemetode må oppgis

Kilder

Bixo, H., Norman, C.L., Nordén, M., & Cederstrøm, B.-L. (2004). Hørselsboken. Ung og hørselshemmet – hva behøver man å vite? En veileder for lærere og andre som jobber med unge hørselshemmede. Trondheim. Designtrykkeriet, Bergen.

Edberg, P. O., Jensen, G., Mortensen, O. E., Rouvinen, R., Svingen, E. M., & Stefansdottir, V. (2009). Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed. Dronninglund, Danmark: Nordens Vælferdscenter.


										
					
Sist oppdatert 31.07.2018