Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse

– et indre arbeid over tid

Å utvikle en alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet medfører følelsesmessige, sosiale og praktiske utfordringer. Personer gjennomgår som regel en omfattende rehabilitering over tid og lærer nye strategier og metoder for å opprettholde aktivitet og delaktighet. Dette er synlig for pårørende, venner og fagpersoner man møter i den sammenhengen. Men det foregår også et indre forandringsarbeid som er usynlig for andre.

Livsomstilling kan beskrives som et indre arbeid for å håndtere nye livsvilkår når funksjonsnedsettelse eller langvarig sykdom sniker seg inn i livet. Det er en personlig endringsprosess som handler om å lære seg selv og de nye livsvilkårene å kjenne.

Fra å oppleve at fremtiden er vanskelig å forestille seg og at selvbildet slår sprekker, til at man selv og livet henger sammen igjen, er det en omfattende omstilling man går igjennom. Det leder til personlig innsikt og en forandringskompetanse som gjør en rustet til å møte de utfordringer som vil være en del av de nye livsvilkårene.

Livsomstillingen pågår over mange år og det kan være vanskelig for den enkelte, for pårørende og fagpersoner å se en sammenheng i det som skjer. Kunnskap om livsomstilling kan hjelpe oss til å forstå hva personer går igjennom og kan bidra til at personer får riktig støtte til riktig tidspunkt.

For personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet og deres pårørende kan det gi håp å kjenne seg igjen i hva andre har beskrevet og å se en sammenheng i det man opplever.

Kilder

Gullacksen, A.-C., Göransson, L., Rönnblom, G. H., Koppen, A., & Jørgensen, A. R. (2012).  Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet – et indre arbeid over tid. Hentet 12. juni 2014, fra Nordens Velferdssenter.


										
					
Sist oppdatert 31.07.2018