Undersøkelse om livsomstilling

Undersøkelsen fant sted i Danmark, Sverige og Norge. Målsettingen var å utdype den allerede eksisterende kunnskapen som finnes om livsomstilling ved ervervet døvblindhet.

Prosjektgruppen samarbeidet fra starten med en referansegruppe bestående av fire personer med egne erfaringer med å leve med døvblindhet. Hoveddelen av materialet ble hentet fra fokusgruppeintervjuer, i alt 15 stykker.

Undersøkelsen har gitt økt kunnskap om livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet. Hvert menneske har sin unike livssituasjon og livserfaring, men det viser seg at det er mange felles trekk i tanker, reaksjoner, erfaringer og vendepunkter.

Sentrale tema i dette omstillingsarbeidet er:

 • identitet og selvbilde
 • sosialt liv og kommunikasjon
 • usikkerhet og sårbarhet
 • døvblindbegrepet
 • betydningen av å møte andre i tilsvarende situasjon
 • hjelpemidler
 • møtet med fagpersoner
 • energibruk og prioriteringer

Livsomstillingen har et forløp som kan deles inn i faser:

 • innledende fase
 • erkjennelse
 • forandrings- og læringsprosess
 • sammenheng

Les mer om de ulike fasene ved å følge lenkene i venstremenyen.

Kilder

Gullacksen, A.-C., Göransson, L., Rönnblom, G. H., Koppen, A., & Jørgensen, A. R. (2012).  Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet – et indre arbeid over tid. Hentet 14. januar 2016, fra Nordens Velferdssenter.


										
					
Sist oppdatert 31.07.2018