Erkjennelse

Erkjennelsen om at syns- og hørselsnedsettelsen har konsekvenser for livssituasjonen blir et vendepunkt. Livet kan ikke leves videre som før og man har ingen knagger å henge fremtidsbildet på.

Reaksjonene på denne erkjennelsen gir ofte sterke følelser og kan føre til en livskrise. Det er nå forandringsarbeidet starter. Man begynner å utforske hva syns- og hørselsnedsettelsen innebærer.

Kilder

Gullacksen, A.-C., Göransson, L., Rönnblom, G. H., Koppen, A., & Jørgensen, A. R. (2012).  Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet – et indre arbeid over tid. Hentet 14. januar 2016, fra Nordens Velferdssenter.


										
					
Sist oppdatert 31.07.2018