Forandrings- og læringsprosess

Den personlige bearbeidingen av identitet og selvbilde, alt det nye man skal lære å forholde seg til og håndtere, er en gjennomgripende og anstrengende forandrings- og læringsprosess.

Konsekvensene av det kombinerte sansetapet veves inn i livet for øvrig med arbeid, familie, sosial omgang og fritidsaktiviteter. Man utforsker seg selv, med syns- og hørselsnedsettelse, i forhold til ulike arenaer i omverdenen på en ny måte.

Det handler om å ta i bruk nye hjelpemidler, lære nye kommunikasjonsmåter og å ta i bruk tjenester som transportordning eller tolk/ledsager. Dette forandringsarbeidet trenger man å balansere med livet for øvrig.

Andre hendelser i livet, og krav og forventinger som det fører med seg, krever samtidig krefter i hverdagen.

Kilder

Gullacksen, A.-C., Göransson, L., Rönnblom, G. H., Koppen, A., & Jørgensen, A. R. (2012).  Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet – et indre arbeid over tid. Hentet 14. januar 2016, fra Nordens Velferdssenter.


										
					
Sist oppdatert 31.07.2018