Innledende fase

Den innledende fasen preges av hvordan den nye funksjonsnedsettelsen trenger seg inn i personens liv over lang tid.

Man kjemper for å holde fast ved den syns- og hørselsfunksjon man har og skjuler problemene for andre. Denne tiden beskrives som en anstrengt livssituasjon med mange stresskilder og små marginer.

Man opplever usikkerhet om fremtiden, usikkerhet som følge av misforståelser og sårbarhet når man ikke kan håndtere situasjoner slik man er vant til. Selvtilliten og den grunnleggende tryggheten i livet er satt på prøve.

Kilder

Gullacksen, A.-C., Göransson, L., Rönnblom, G. H., Koppen, A., & Jørgensen, A. R. (2012).  Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet – et indre arbeid over tid. Hentet 14. januar 2016, fra Nordens Velferdssenter.


										
					
Sist oppdatert 31.07.2018