Sammenheng

Etter hvert er selvbildet og livslinjen reparert; fortid – nåtid – og bildet av fremtiden henger sammen igjen. Man har kompetanse til å leve det nye livet, man har erobret et nytt fundament.

Endringer i sansefunksjon, i tilgang til tjenester eller i livet for øvrig, vil fortsatt kreve nye tilpasninger.

Prioritering og planlegging er nødvendige strategier for å håndtere energibruken og den usikkerhet som er en del av hverdagen med døvblindhet.

Kilder

Gullacksen, A.-C., Göransson, L., Rönnblom, G. H., Koppen, A., & Jørgensen, A. R. (2012).  Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet – et indre arbeid over tid. Hentet 14. januar 2016, fra Nordens Velferdssenter.


										
					
Sist oppdatert 31.07.2018