Når synet endres

Hender som bruker digital lupe.Det ligger i menneskets natur å tilpasse seg nye situasjoner og finne egne løsninger.

Hvordan redusert synsfunksjon arter seg for den enkelte, kan være vanskelig å forstå både for den det rammer og for omgivelsene.

Les mer om å miste synet helt eller delvis i voksen alder.


										
					
Sist oppdatert 31.07.2018