Orientering og mobilitet

Mor med hvit stokk og barn på vei til barnehagen.

Mobilitet betyr bevegelse. Når vi bruker ordet i forbindelse med personer som har nedsatt syn, mener vi evnen til å orientere seg og ta seg frem fra et sted til et annet.

Målet er at forflytningen skal skje på en mest mulig selvstendig, effektiv og sikker måte i både kjente og ukjente omgivelser, med eller uten bruk av hjelpemidler.

Orientering handler om å finne ut:

  • Hvor er jeg?
  • Hvor skal jeg?
  • Hvordan kommer jeg dit?

På de følgende sidene om orientering og mobilitet kan du lese mer om dette.

Les mer om ulike mobilitetsteknikker, mobiltetsruter og mobilitetshjelpemidler for personer som er blinde, sterkt svaksynte eller svaksynte under barn og unge – syn.

Kilder og lenker til videre lesing

Se kilder og les mer under orientering og mobilitet på sidene om barn og unge – syn.

Les mer

En liten bok om ledsaging. I denne boken gis det praktiske råd og forslag til ledsagerteknikker som kan være til nytte når en seende person skal ledsage en person med kombinerte syns- og hørselstap/døvblindhet.

Eriksson, L. (2011). En liten GRÖN bok om dövblindtolkning. Svensk. Hentet 30. desember 2015, fra Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor.

Fosse, P., Grindheim, B. S., Martinsen, H., Storliløkken, M., & Tellevik, J. M. (2014). Orientering og mobilitet – hos voksne og eldre mennesker med moderat eller alvorlig synssvekkelse. Hentet 3. april 2018, fra Statped.no.

Mo Gård förlag. Forlaget gir ut skrifter og litteratur om omhandler personer som kommuniserer på tegnspråk eller bruker alternative kommunikasjonsformer.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.09.2018