Hvor skal jeg?

Jente som går med hvit stokk langs gresskant.En person med ervervet syns- og hørselsnedsettelse kan oftest veien til både jobben, butikken og venner. Det er langt mer krevende å skulle ta seg fram på nye steder.

Det er ikke helt enkelt å finne riktig buss når man ikke helt ser navn og nummer på bussen og ikke hører sjåførens svar, selv om man spør.

Det er en stor utfordring å ikke kjenne seg igjen når mørket faller på.

Problemer oppstår lett når det man har brukt som trygge holdepunkter og kjennemerker har endret seg siden sist man var der.

Les mer

FFosse, P., Grindheim, B. S., Martinsen, H., Storliløkken, M., & Tellevik, J. M. (2014). Orientering og mobilitet – hos voksne og eldre mennesker med moderat eller alvorlig synssvekkelse. Hentet 23. september 2016, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 09.03.2016