Hvordan kommer jeg dit?

To kvinner står på hver sin side av en handlevogn inne i en matbutikk.Hvordan skal en person med syns- og hørselsedsettelse komme seg til bestemmelsesstedet på en trygg og sikker måte, uten å bli altfor sliten?

Mange som har en seende ektefelle kjenner til at de ofte brukes som ledsagere eller sjåfører.

Gode venner kan være gode følgesvenner. Dette kan kreve en viss forståelse for situasjonen, og det bør være satt ord på dette. For noen kan dette være utfordrende.

Bruk av tolk/ledsager-tjeneste kan for noen virke som en omstendelig prosess. Tolk/ledsager må  avtales og bestilles i god tid, og det kan oppleves uvant å ha med seg en ekstra person inn i ulike situasjoner. Enkelte benytter derfor denne tjenesten kun ved spesielle anledninger.

Taxi til jobben kan være en måte å løse et mobilitetsproblemet på, og er spesielt nødvendig for personer med nedsatt mørkesyn når det er skumring eller mørkt ute.

Alle personer som er identifisert med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemning, har rett på honnørrabatt og til å ta med seg en ledsager gratis på offentlig kommunikasjon (de som har offentlig støtte). Det utstedes et kort som heter «Honnørrabatt. Tilleggslegitimasjon for døvblinde.» Det blir ofte omtalt som «grønt kort».

Les mer om tolk/ledsager og grønt kort.

Mobilitetsopplæring kan bidra til større selvstendighet og trygghet ved forflytning.

Les mer

Fosse, P., Grindheim, B. S., Martinsen, H., Storliløkken, M., & Tellevik, J. M. (2014). Orientering og mobilitet – hos voksne og eldre mennesker med moderat eller alvorlig synssvekkelse. Hentet 23. september 2016, fra Statped.no.

Øie, B. R. (2007). Deltakelse til/fra og i fysisk aktivitet for voksne døvblindblitte. Hovedfagsoppgave, Norges idrettshøyskole, Oslo.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.08.2017