Mobilitet og haptisk kommunikasjon – en litteraturliste

Bjørge, H. K., Rehder, K. G. & Øverås, M. (2013). Haptisk kommunikasjon. Oslo: Abstrakt forlag.

Bäckman, T. et al. (1998). Kommunikation med døvblindblevne: om sprog og kommunikationsformer, tilpasning og gennemførelse af kommunikation med personer, der er døvblindblevne. Nordisk vejleder nr. 22. Nordisk uddannelsescenter for døvblindepersonale. Dronninglund: Forlaget Nord-Press.

Cyrus, M. (1988). Mobility for døvblinde. Forlaget Nord-Press. Nordisk vejleder nr. 3.

Elmerskog, B., Martinsen, H., Storliløkken, M. & Tellevik, J. M. (1993). Førlighetsopplæring. Mobility i en funksjonell sammenheng. Tambartun Kompetansesenter. Trondheim: Tapir forlag.

Eriksson, L. (2011). En liten GRÖN bok om dövblindtolkning. Hentet 12. september 2019, fra Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i Sverige.

Eriksson, L. (2011/2013). En liten GUL bok om ledsagning av personer med dövblindhet. Svensk. Hentet 12. september 2019, fra Nationelt kunskapscenter för dövblindfrågor i Sverige. 

Fosse, P., Grindheim, B. S., Martinsen, H., Storliløkken, M., & Tellevik, J. M. (2014). Orientering og mobilitet – hos voksne og eldre mennesker med moderat eller alvorlig synssvekkelse. Hentet 12. september 2019, fra Statped.no.

Kinney, R. (1972). Independent living without sight and hearing. The Hadley School for the Blind. Winnetka, Illinois 60093, USA.

Hallested, Lisbeth (2015): Sådan følges I ad – når den ene er blind eller svagsynet. Dansk hefte. Hentet Hentet 12. september 2019, fra Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).

Hovland, L., Sellæg, N., & Veum, J. C. (2018). En liten bok om ledsaging. Ledsaging når den ene personen har kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Hentet 12. september 2019, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Kristensen, B., Hindenes, J. & Matre, N. (1996). Ledsagerteknikker med informasjonstegn for døvblinde. Nordisk veileder nr. 21, Nordisk uddannelsescenter for døvblindepersonale. Dronninglund: Forlaget Nord-Press.

Lahtinen, R. M. (2007). Arbetstext 48 Sociala snabbesked. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 12. september 2019, fra Nordens Välfärdscenter.

Lahtinen, R. M. (2008). Haptices and Haptemes. A case study of developmental process in social-haptic communication of aquired deafblind people. Doctoral Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Behavioral Sciences, Tampere, Cityoffset Oy.

Lahtinen, R. (2007). Social-haptisk kommunikation. Hentet 12. september 2019, fra Nordens Välfärdscenter.

Lundquist, E. K. (2012). Haptic support in multi-party communication in the tactile modality. University of Groningen.

Madsen, C. K., Pedersen, K. A., Clausen, S. W. & Jessen, T. E. (2013). Haptiske signaler – Et inspirationshæfte. Katalog nr. 1057. 1. utgave – 2. opplag. Aalborg: Materialecentret.

Michalsen, M. R. (2011). Samhandling. Kommunikasjon, ledsaging og beskrivelse for personer med ervervet døvblindhet. Oslo: Tolkeavdelingen ved Signo Rycon AS.

Nordisk uddannelsescenter for døvblindepersonale. Ska’ vi følges ad? En film om ledsaging med informasjonstegn for døvblinde. (VHS). Nordisk vejleder nr. 21.

Nordisk uddannelsescenter for døvblinepersonale. (1998). Kommunikasjon med døvblindblevne. Om sprog og kommunikationsformer, tilpasning og gennemførelse af kommunikation med personer, der er døvblindblevne. Nordisk vejleder nr. 22. Dronninglund: Forlaget Nord-Press.

Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed. (2009). Utgitt av Nordens Velfærdscenter, Uddannelse for Døvblindepersonale.

Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge. (2004-2005). Mobilitet når synet svikter (DVD). Hentet 12. september 2019, fra Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (uten dato). STEP UP – orientering och förflyttning för barn och elever med synnedsättning. Hentet 12. september 2019, fra Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Storliløkken, M., Martinsen, H., Tellevik, J. M., & Elmerskog, B. (2012). Mobilitetsopplæring. Mobilitetsopplæring av barn, unge og voksne med synshemming. Trondheim: Tapir forlag.

Raanes, E. (2001). Arbeidstekst nr. 37 – BESKRIVELSE. PDF. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 12. september 2019, fra Docplayer.me.

Wiener, W. R., Welsh, R. L., & Blasch, B. B. (2010, 3rd edition). Foundation of Orientation and Mobility. American Foundation for the Blind. New York.

Øie, B. R. (2011). Informasjonshefte om løpe-ledsaging for seende ledsagere, og for løpere som har kombinert syns- og hørselshemming (døvblindhet). Utgitt med prosjektmidler fra Ekstra-stiftelsen Helse og rehabilitering. Hentet 12. september 2019, fra Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB).

Socialstyrelsen i Danmark har gitt ut to plakater:

Nettressurser

Interesse- og brukerorganisasjoner


										
					
Sist oppdatert 18.09.2020