Mobilitetsopplæring

Mange med kombinerte sansetap klarer seg så bra i kjente omgivelser at det er lett for oss andre å glemme at de har en synsnedsettelse. Den som er svaksynt går ofte glipp av synsinntrykk og mister ofte oversikten over det som foregår.

Bruk av hvit stokk og andre mobilitetsteknikker forbinder vi oftest med personer som er helt blinde. Det gjør også de som selv er har en synsnedsettelse. Mange kvier seg veldig for å ta i bruk den hvite stokken. Men det kan være ekstra vanskelig, slitsomt og faktisk farlig å ta seg fram uten dette hjelpemidlet.

Evnen og muligheten til å orientere seg varierer med diagnose, dagsform, lys- og lydforhold, tilrettelegging i omgivelsene, kjente eller ukjente steder osv.

Les mer om orientering og mobilitet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 15.11.2016