Utdanning

Kvinne som leser på PC-en. Hun bruker forstørret skrift.Det kan være vanskelig å velge utdanning for en person med kombinerte sansetap. Det er lurt å velge både med hjertet og med hodet.

Still noen spørsmål til deg selv eller den du skal hjelpe:

  • Hva liker du å holde på med?
  • Hva har du anlegg for?
  • Hvilke utfordringer gir det kombinerte sansetapet?

Man skal lytte til råd fra andre, men også lytte til seg selv i denne prosessen. Innhent så mye informasjon som mulig om de ulike utdanninger og yrker som vurderes. Det finnes gode oversikter på internett.

På disse sidene om utdanning kan du lese mer om utdanning, overgang fra videregående skole til videre utdanning og mestringsstrategier.

Les om tilrettelegging av utdanning.


										
					
Sist oppdatert 31.07.2018