Mestringsstrategier

I en skole- eller studiesituasjon kan mestringsstrategier sammen med god tilrettelegging gjøre det enklere å gjennomføre en utdanning for en som har kombinerte sansetap.

Råd til deg som skal i gang med utdanning

  • Vær åpen om ditt syns- og hørselstap, både til lærere og medstudenter. Dette  kan forhindre misforståelser og gjøre det lettere for de rundt å ta nødvendige hensyn.
  • Vær med på sosiale arrangementer fra starten. Det gjør det enklere å bli kjent med medelever og medstudenter.
  • Avtal og diskuter forberedelser med forelesere eller lærere.
  • Forklar forelesere eller lærere hvordan de best kan bruke ditt hørselstekniske utstyr.
  • Be om å få PowerPoint-presentasjoner elektronisk i forkant av en forelesning.
  • Be foreleser lese opp / forklare visuelt presentert informasjon som for eksempel bilder og illustrasjoner.

Les mer om tilrettelegging av utdanning.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.07.2018