Overgang til utdanning

Overgangen til videre utdanning kan være en spennende tid, men også by på noen nye utfordringer. For at oppstarten skal bli enklest mulig, er det viktig at planleggingen skjer i god tid. Da kan man bli kjent med lærestedet og vite hvilke personer som kan kontaktes for hjelp og støtte.

Det å komme inn i nye og ukjente områder med andre språklige og sosiale former enn det man er vant med, kan oppleves spesielt sterkt for mennesker med kombinerte sansetap. Det å skifte miljø krever en personlig tilpasning som kan være vanskelig og tidkrevende.

Overgangen fra videregående skole til andre skoler, høyskoler eller universitet kan derfor være spesielt utfordrende.

Kontakt med lærestedet

Det kan være lurt å ta kontakt med lærestedet så snart man har fått plass, for å diskutere behovene og utfordringene man har og hvordan disse kan løses.

De fleste offentlige høyskoler og universiteter har en egen tjeneste for studenter med funksjonsnedsettelse og tilretteleggingsbehov. De har også studieveiledere som kan gi råd om oppbygging av et studie. Ta kontakt med tjenesten så tidlig som mulig, gjerne allerede før du søker. De kjenner studiestedet og vet hvem som bør kontaktes.

Rettigheter og tilbud

NAV-kontoret kan informere om rettigheter og bistandsmuligheter. NAV Hjelpemiddelsentral  vil kunne gi en vurdering av behov for syns- og hørselshjelpemidler og eventuell tilrettelegging av lokaler. De samarbeider om gode løsninger for tilrettelagt undervisning sammen med utdanningsstedet og studenten selv.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) tilbyr tilrettelagt pensum på lyd, punktskrift og/eller i elektronisk form. Ta eventuelt kontakt i god tid.

Les mer om tilrettelegging av utdanning.

Les mer om rettigheter og tilbud.

Kilder

NAV – Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). NLB er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Mange av lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Det er gratis å låne bøker fra NLB.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.07.2018