Valg av utdanning

Det finnes ulike muligheter når man skal velge utdanning. Egne interesser og forutsetninger må vurderes sammen med hvilke muligheter man har for arbeid senere.

Med en utdanning er sannsynlighet for å få arbeid større.

Informasjon om muligheter for senere arbeid

Det kan være lurt å vurdere ulike utdanninger slik at man har forskjellige alternativer. Tenk også igjennom hva slags arbeid man kan få etter endt utdanning. Undersøk hvilke arbeidsoppgaver, forventninger og krav det er til yrket. Bransjeforeninger kan være til hjelp i denne prosessen.

Arbeidsrettet veiledningstjeneste

NAV Hjelpemiddelsentral gir, i samarbeid med NAV-kontoret, råd og veiledning om hva som skal til for å delta i arbeid ved å vurdere utdannings- og arbeidsmuligheter, aktuelle tiltak og virkemidler.

Les mer om arbeidsrettet veiledningstjeneste.

Alle NAV-kontor kan bidra med generell informasjon og yrkesveiledning. I tillegg kan NAV Arbeidsrådgivning og NAV Hjelpemiddelsentral bistå.

NAV arbeidsrådgivning. Oversikt over arbeidsrådgivningen i de ulike fylkene.

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralene bidrar til at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir inkludert i utdanning og arbeidsliv.

Kilder

NAV – arbeid – Informasjonsside fra NAV om arbeid.

Les mer

Jobbforalle.no. Bindeledd mellom arbeidsgivere som ønsker å ansette folk med nedsatt funksjonsevne, og folk med nedsatt funksjonsevne som er på utkikk etter jobb. Les stillingsannonser, tips og informasjon om arbeidslivet.

Utdanning.no. Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring og eies av Kunnskapsdepartementet. Her finnes informasjon om ulike yrkesgrupper.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 08.02.2019