Forutsetninger

Folk legger vekt på ulike ting når de skal velge utdanning. Det er vanligvis lettest å gjennomføre en utdanning man har interesse og motivasjon for. Man bør også ta hensyn til egne evner, erfaringer, verdier og drømmer. Arbeidsmuligheter etter endt utdanning, karriere og lønn kan også være punkter å ta med i vurderingen.

Utdanning som umiddelbart kan virke helt utilgjengelig for en med kombinerte sansetap, kan være mulig med riktig tilrettelegging. Derfor er det viktig å være tidlig ute med å undersøke hvilke utfordringer man kan møte på skole, høyskole eller universitet og hvordan disse kan løses.

Sentrale spørsmål kan være:

  • Stiller oppgavene spesielle krav til syn, hørsel og kommunikasjon?
  • Er det mulig å løse disse med tilrettelegging, for eksempel ved bruk av tolk/ledsager?
  • Er det spesielle krav til mobilitet?
  • Hvem kan bistå med tilrettelegging?
  • Hvilke rettigheter finnes for den som har kombinerte sansetap?

										
					
Sist oppdatert 31.07.2018