Hva innebærer utdanningen

Det er viktig å skaffe seg informasjon om hva den aktuelle utdanning består av. Les og snakk med andre som har gått samme retning.

  • Er utdanningen gjennomførbar?
  • Er det opptakskrav?
  • Hvilke læringsmål og læringskrav gjelder?
  • Hvilke krav stilles både teoretisk og praktisk?
  • Hvor omfattende er pensum?
  • Hvilke undervisnings- og evalueringsformer brukes?

Det kan være nyttig å ta kontakt med utdanningsinstitusjoner for å vite hvilken tilrettelegging som finnes på studiestedet. Når det gjelder høyere utdanning, har de fleste høyskoler og universitet egen tilretteleggingstjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne.

NAV Hjelpemiddelsentral kontaktes for syns- og hørselsteknisk tilrettelegging. De samarbeider med utdanningsstedet og den som søker utdanning om gode løsninger for den enkelte.

Les mer om tilrettelegging av utdanning.


										
					
Sist oppdatert 31.07.2018