Muligheter for senere arbeid

Det kan være lurt å vurdere ulike utdanninger slik at man har forskjellige alternativer. Tenk også igjennom hva slags arbeid man kan få etter endt utdanning. Undersøk hvilke arbeidsoppgaver, forventninger og krav det er til yrket. Bransjeforeninger kan være til hjelp i denne prosessen.

Alle NAV-kontor kan bidra med generell informasjon og yrkesveiledning. I tillegg kan NAV Arbeidsrådgivning og NAV Hjelpemiddelsentral bistå.

NAV arbeidsrådgivning. Oversikt over arbeidsrådgivningen i de ulike fylkene.

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralene bidrar til at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir inkludert i utdanning og arbeidsliv.

Kilder

NAV – arbeid – Informasjonsside fra NAV om arbeid.

Les mer

Jobbforalle.no. Bindeledd mellom arbeidsgivere som ønsker å ansette folk med nedsatt funksjonsevne, og folk med nedsatt funksjonsevne som er på utkikk etter jobb. Les stillingsannonser, tips og informasjon om arbeidslivet.

Utdanning.no. Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdanning, karrière og læring og eies av Kunnskapsdepartementet. Her finnes informasjon om ulike yrkesgrupper.


										
					
Sist oppdatert 28.09.2018