Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vi trenger alle å uttrykke oss og bli forstått. Mange voksne med medfødt kombinert sansetap har utviklet andre kommunikasjonsformer enn tale, eller gjør nytte av andre kommunikasjonshjelpemidler.

Med et fellesbegrep blir disse formene ofte omtalt som Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK). På engelsk: Augmentative and Alternative Communication (AAC).

ASK omfatter ethvert kommunikasjonssystem som gjør det mulig for en person uten forståelig tale, å uttrykke seg.

Innenfor ASK–fagfeltet er det vanlig å skille mellom hjulpet og ikke–hjulpet kommunikasjon.

I ikke–hjulpet kommunikasjon brukes kroppen og kroppslige uttrykk som kommunikative uttrykk, slik som eksempelvis lyder, tegn og gester.

I hjulpet kommunikasjon bruker en person hjelpemidler for å kunne uttrykke seg. Man kan anvende tegnsystemer, som eksempelvis grafiske tegn, materielle tegn eller bilder eller taktile symboler.

Kilder

ASK-loftet. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) hos mennesker som helt eller delvis mangler tale.

Grini, K., & Aasen, G. (2013). Taktile symboler og planer. Oslo: Statped sørøst, fagavdeling syn. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

ISAAC Norge, internasjonal organisasjon for ASK. ISAAC er en internasjonal organisasjon som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker.

Les mer

Statped. (2014). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Veileder. Hentet 28. september 2016, fra Utdanningsdirektoratet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.07.2018