IKT

Mange voksne som er født med nedsatt syn og hørsel eller medfødt døvblindhet, lærer seg å bruke IKT hjelpemidler som et supplement til annen type kommunikasjon, eller som fritidsaktivitet. Vi lever i en digital alder, og dette gjenspeiles i samhandlingsmåter mellom mennesker, i fritidsaktivteter og i informasjonstilgang.

Det er derfor viktig at også voksne med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet får muligheter til å benytte seg av IKT.

Bruk av IKT kan gi utvidede muligheter for å finne samtale emner, og kan også gi muligheter til å formidle erfaringer og opplevelser til andre.

IKT skal ikke erstatte mellommenneskelig kommunikasjon, men kan fungere som et hjelpemiddel som kan visualisere opplevelser og hendelser som det videre kan snakkes om.

Sarepta

Sarepta er et program som har vist seg å fungere godt for mange voksne som er født med nedsatt syn eller døvblindhet. Sarepta er et ordbehandlings- og kommunikasjonsprogram utviklet av Sprida Kommunikasjonssenter i Sverige. Det er et multimediebasert skallprogram hvor man må lage innholdet og tilpasse det til hvert person ut fra personens forutsetninger.

Det vil si at ingenting av innholdet er laget på forhånd. Programmet blir på den måten skreddersydd til hver enkelt. Programmet er bryterstyrt, er koblet til talesyntese og er bygget opp slik at det gir en god struktur.

I Sarepta er det en ”verden” for bruker og en ”verden” for tilrettelegger. Programmet har mange ulike moduler (kalender, bildebok, tekst, musikk og spill, e-post, MSN og muligheter for å koble til leselist). Det kan også knyttes til internett.

Programmet gir muligheter til individuell utforming og utvidelse i takt med interesser.

Man kan bruke programmet i forbindelse med forberedelser til ulike aktiviteter og til å  bearbeide ulike opplevelser og utflukter i etterkant.

Mobiltelefon

IPhone har i dag kraftige hjelpefunksjoner for døve og hørselshemmede, blant annet FaceTime, teksttelefonprogramvare og støtte for Bluetooth-høreapparater. De fleste iPhone-enheter er kompatible med et bredt utvalg av høreapparater. Du kan også bruke Made for iPhone-høreapparater, sammen med mange iPhone-modeller.

IPhone med iOS, har også hjelpefunksjoner for blinde og svaksynte, med innebygd VoiceOver, som er en bevegelsesbasert skjermleser som gjør at iPhone kan brukes selv om man ikke kan se skjermen. Når VoiceOver er aktivert, bare trippelklikker man Hjem-knappen, og får dermed tilgang til den uansett hvor du er i iOS. Man får da en beskrivelse av alt som skjer på skjermen, om nivå på batteri eller hvem som ringer, til hvilken app fingeren berører. Talehastigheten og toneleiet kan justeres ut fra individuelle behov.

VoiceOver er integrert i iOS, og fungerer med alle de inkluderte iPhone-appene.

Kilder

Sarepta. Informasjon om ordbehandling- og kommunikasjonsbehandlingsprogrammet Sarepta.

Tengs, A. M., & Torgerstuen, K. (2012). Å gjøre det uforståelige forståelig. IKT som  pedagogisk hjelpemiddel i undervisningen med elever med døvblindhet. Spesialpedagogikk, 77(10), 4-11. Hentet fra Skådalen skole for døvblindfødte.


										
					
Sist oppdatert 01.12.2020