Livsutfoldelse

En ung mann klatrer i en klatrevegg.Bevegelse, utforsking, livsutfoldelse, spenning og det å skape noe er en viktig del av livet vårt.

Lystbetonte og meningsfylte aktiviteter sammen med andre mennesker kan gi oss mange og varierte sanseinntrykk og opplevelser som vi husker i lang tid, fordi de har gjort inntrykk på oss.

Livsutfoldelse handler om å ha det moro sammen, utforske, synge, danse og bevege seg, lukte, smake og dele gode opplevelser.

Livsutfoldelse handler om å lære om seg selv, om sammenhenger, om livet, om naturen og om mennesker.

Les mer om dette på sidene om lek og livsutfoldelse.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.07.2018