Friluftsaktiviteter

En ung mann står sammen med en ledsager ved siden av noen trestokker.Mange personer med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet har stor glede av friluftsaktiviteter. Det å være ute i vær som virkelig kjennes i huden, slik som regn- og snøvær og vind, kan gi sterke sanseopplevelser.

Turer i terreng som er passe utfordrende kan gi gode opplevelser. Med god tilrettelegging og gode ledsagere finnes det mange muligheten til fine opplevelser i naturen i form av skiturer, kanoturer, fjellturer og andre utendørsaktiviteter.

Spenning og fysiske utfordringer kan oppleves i en klatrevegg der det er trygge ledsagere som tilrettelegger for mestring.

 

Fart kan oppleves på rafting i elva og i skibakken, og roen kan oppleves ved et bål etter en tur sammen med en trygg ledsager.

Friluftsaktiviteter er som skapt for fysisk aktivtet og det å ha det moro sammen. Mange opplever det som meningsfullt å mestre utfordringer utendørs og får bedre fysisk form og mental velvære når de bruker kroppen.

Friluftsliv – fottur i skog og mark og på fjellet

I mange turområder i lavlandet og på fjellet finnes grusveier og gode stier for den som ønsker seg ut i naturen. Det kan være forskjellig vanskelighetsgrad på stiene eller løypene.

Turer i bratt terreng kan være utfordrende og krever en gjensidig tillit. Den som har nedsatt syn og hørsel må kjenne seg trygg og oppleve tillit til at ledsageren kjenner seg trygg.

De strategiene som brukes for å bevege seg i utfordrende terreng må være sikre og tillitsvekkende, men allikevel være romslige nok til at personen med nedsatt syn og hørsel kan bruke egne strategier. Den som ledsager må kunne gi støtte til slike individuelle strategier.

Tandemsykkel

Både seende, hørende og personer med syns- og hørselsnedsettelse kan ha glede og treningsutbytte av å bruke tandemsykkel. Alle som kan bruke en vanlig sykkel kan være pilot på tandemsykkel.

Det finnes ulike typer tandemsykler, avhengig av bruksområder.

Folketrygden kan dekke utgifter til spesialsykler som tandemsykkel, sykler med hjelpemotor og sykler som er spesielt tilpasset funksjonsnedsettelser.

Les mer om hjelpemidler til lek, trening og aktivisering.

Ridning

Mange voksne med nedsatt syn og hørsel har stort utbytte av ridning. Det kan gi gode kroppslige opplevelser som er gunstig for kroppsbeherskelse og kroppsholdning.  Les mer om om ridning:

Kilder

Gibson, J., & Larsen, F. A. (2009). Out of the Comfort Zone. Hentet 28. september 2018, fra Nordens Välfärdscenter.

Norges idrettsforbund. (2008). Ledsaging av synshemmede i idrett og aktivitet (PDF). Hentet 28. september 2018, fra Norges idrettsforbund.

Trætteberg, E. (2001). Ridning for alle (PDF). Hentet 28. september 2018, Beitostølen helsesportsenter.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.09.2018