Støttekontakt

Personer som er født med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet kan være i stor fare for å oppleve ensomhet og isolasjon. Kommunen er pliktig til å legge til rette for mennesker som på ulike vis trenger bistand for å sikre en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Dette gjelder også for personer som oppholder seg på en institusjon.

Støttekontakten kan bistå med å:

  • delta på ulike opplevelser og aktiviteter
  • komme ut av en isolert tilværelse
  • opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk
  • være i fysisk aktivitet
  • holde seg orientert med utgangspunkt i egne interesser

Støttekontaktens utgifter dekkes av kommunen. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Les mer om støttekontaktordingen.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.07.2018