Om kombinerte sansetap

Foto av det indre øret i blå-grønne farger.

Kombinert syns- og hørselstap hos voksne omfatter to svært ulike grupper:

  • medfødte syns- og hørselstap – personer som er født med en kombinasjon av syns- og hørselstap
  • ervervede syns- og hørselstap – personer som har en eller flere sansetap som har oppstått etter at språket er utviklet

Hvordan oppleves det å ha nedsatt syns- og hørselsfunksjon? Hva bør man se etter hvis man mistenker nedsatt syn og hørsel? Hvordan undersøker man syn og hørsel? Hvordan påvirker dette aktivitet og deltakelse i sosialt samspill med omverdenen?

Disse og flere spørsmål kan du får svar på ved å lese mer på disse sidene Om kombinerte sansetap.

Bildet

Cochlea og balanseorganet. © Helge Rask-Andersen, Karin Wadin & Hermann Wilbrand, Akademiska sjukhuset Uppsala & Uppsala Universitet. Foto: Christer Bäck, Akademiska sjukhuset Uppsala.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 05.06.2020