Om kombinerte sansetap

Foto av det indre øret i blå-grønne farger.

Kombinert syns- og hørselsnedsettelse hos voksne peker i utgangspunktet mot to svært ulike grupper. Disse to gruppene omfatter voksne som er født med en kombinasjon av syns- og hørselsnedsettelse og voksne som har en eller flere sansenedsettelser som har vist seg over tid.

Vi skiller derfor mellom det vi kaller medfødte syns- og hørselsvansker og ervervede syns- og hørselsvansker.

Hvordan oppleves det å ha nedsatt syns- og hørselsfunksjon? Hva bør man se etter hvis man mistenker nedsatt syn og hørsel? Hvordan undersøker man syn og hørsel? Hvordan påvirker dette aktivitet og deltakelse i sosialt samspill med omverdenen?

Disse og flere spørsmål kan du får svar på ved å lese mer på disse sidene Om kombinerte sansetap.

Bildet

Cochlea og balanseorganet. © Helge Rask-Andersen, Karin Wadin & Hermann Wilbrand, Akademiska sjukhuset Uppsala & Uppsala Universitet. Foto: Christer Bäck, Akademiska sjukhuset Uppsala.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.07.2018