Konsekvenser av kombinerte sansetap

Det er store individuelle forskjeller på personer med ervervede kombinerte sansetap. Noen er primært hørselshemmet, andre er primært synshemmet, mens de fleste har fått begge sansetapene i voksen alder.

For alle vil det være gunstig at man tar hensyn til problemene deres så tidlig som mulig, for de må anstrenge seg mer andre for å delta i hverdagsliv og samfunnsliv.

Det er derfor viktig at mennesker de omgås, viser forståelse for deres spesielle livssituasjon.

 


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.07.2018