Lytting og munnavlesning

Alle hørselshemmede munnavleser i større eller mindre grad. Når man munnavleser og samtidig utnytter hørselsresten gjennom bruk av CI eller høreapparat, forstår man bedre hva som blir sagt, enn om man bare skulle utnyttet hørselsresten alene.

Det krever et rolig lydmiljø med minst mulig bakgrunnsstøy og et godt skarpsyn. Munnavlesing er slitsomt! Man blir trøtt i øynene av å munnavlese. Det varierer veldig fra person til person hvor lette de er å munnavlese. Gode lysforhold er viktig.

Les mer om munnavlesning.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.07.2018