Vanligste hørselsvansker

Vanligste hørselsvansker hos personer med kombinerte sansetap er:

  • Bilateralt, nevrogent hørselstap. Det kalles også sensorinevralt hørselstap. Årsaken kan være skade eller sykdom i den indre delen av øret (cochlea). Det kan være store variasjoner i hørselstapet og for noen kan det også progrediere.
  • Tinnitus (øresus), er oppfattelsen av lyd som bare personen selv hører. Det er altså ingen ytre lydkilde. Navnet tinnitus kommer fra det latinske ordet ”tinnire” som betyr å ringe, klinge. Tinnitus er ikke en sykdom, men et symptom på at samarbeidet mellom øret og hjernen ikke fungerer optimalt. Tinnitus er sjeldent et symptom på alvorlig sykdom.
  • Kronisk mellomørebetennelse kan gi varig nedsatt hørsel.
  • Hørselsnerveatrofi betyr at hørselsnerven fungerer stadig dårligere. Den har et ledningstap.
  • Auditiv nevropati. Dette kan oppstå som en følge av skader på de indre hårcellene og/eller første del av hørselsnerven.
  • Stråleskader kan også ødelegge hørselen.

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.07.2018