Andre øyesykdommer og syndromer

Glaucom (grønn stær)

Grønn stær er betegnelsen på tilstander med forhøyet øyetrykk. Trykket forårsaker ødeleggelse av synsnerven med økende synsfeltutfall proposjonalt med tap av nervefibre. Les mer om glaucom (grønn stær).

Retinal dystrofi, tapeto-retinal degenerasjon

Tapeto-retinal degenerasjon er en gruppe øyesykdommer karakterisert ved progredierende, bilateral (to-sidig) degenerasjon av staver og tapper. Det er altså en forandring i netthinnens pigmentepitel. Retinitis pigmentosa er den vanligste.

Sykdommen finnes ved en rekke arvelige syndromer, hvor Usher syndrom er den vanligste.

Uveitt

Uveitt er en inflammasjonstilstand i øyet. Les mer om uveitt.

Rieger syndrom

Tidlig diagnose er viktig for å kunne begrense progressivt synstap. Odontologiske kjennetegn kan føre til tidlig diagnose (tannanomalier: manglende fortenner). Andre symptomer er irisatrofi og evt. grønn stær, hudanomalier (overskytende hudvev), cranio-facale anomalier (dominert av et flatt midtansikt) og kraftig leppebånd i overkjeven.

Kilder

Norsk oftalmologisk forening (NOF). (Siste revisjon 2016). Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Oslo: Legeforeningen.no. Hentet 14. november 2018, fra Den norske legeforening.

Les mer

Rarelink – Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser. Dette er en lenkesamling for sjeldne tilstander/diagnoser. Rarelink er en god kilde til kvalifisert informasjon for både brukere og fagpersoner.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 14.11.2018